Úřední deska

Obec Tvrdkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.09.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
17.09.2020 Oznámení o době a místě konání voleb
16.09.2020 Poptávka - zadávací dokumentace - pořízení lesní techniky
08.09.2020 Smlouva o dílo - místo aktivního odpočinku Tvrdkov
08.09.2020 Smlouva o dílo - rekonstrukce MK Ruda
01.09.2020 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii
21.08.2020 Jmenování zapisovatelů OVK
07.08.2020 Mimořádné opatření KHS
03.08.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
31.07.2020 Usnesení zastupitelstva 4/2020