Úřední deska

Obec Tvrdkov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
15.04.2024 informace k VPS
15.04.2024 O Z N Á M E N Í o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
15.04.2024 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
10.04.2024 Rozpočtové opatření 1/2024
09.04.2024 Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do Evropského parlamentu
11.01.2024 Usnesení zastupitelstva 4/2023
21.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2025-2029
21.12.2023 Schválený rozpočet obce 2024
19.12.2023 Smlouva o dílo - oprava a sanace splaškové kanalizace Tvrdkov
10.10.2023 Usnesení zastupitestva 3/2023