Úřední deska

Obec Tvrdkov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
27.09.2023 Veřejná vyhláška - návrh OOP
25.08.2023 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a o poskytnutí dotace
14.07.2023 Usnesení zastupitelstva obce 2/2023
12.07.2023 Rozpočtové opatření 2/2023
26.06.2023 Závěrečný účet obce za rok 2022
20.04.2023 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022
23.03.2023 Rozpočtové opatření 1/2023
21.03.2023 Usnesení zastupitelstva 1/2023
08.02.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SOR
12.01.2023 Rozpočet obce na rok 2023