Úřední deska

Obec Tvrdkov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.09.2020 Oznámení o době a místě konání voleb
21.08.2020 Jmenování zapisovatelů OVK
03.08.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí