Úřední deska

Obec Tvrdkov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.11.2020 Kupní smlouva - pořízení traktoru
29.10.2020 Veřejnoprávní smlouva SOR
08.09.2020 Smlouva o dílo - místo aktivního odpočinku Tvrdkov
08.09.2020 Smlouva o dílo - rekonstrukce MK Ruda
02.06.2020 Smlouva o dílo - bytové jednotky pro sociální bydlení
13.03.2020 Smlouva o dílo - oprava MK
13.03.2020 Smlouva o poskytnutí poradenské služby
13.03.2020 Smlouva o dílo - výsadba zeleně
13.03.2020 Smlouva o dílo - sídelní zeleň
13.03.2020 Smlouvy - hlasové služby