Úřední deska

Obec Tvrdkov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
06.06.2024 Veřejnoprávní smlouva o umístění stsavby a provedení stavby
23.04.2024 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a o poskytnutí dotace
19.12.2023 Smlouva o dílo - oprava a sanace splaškové kanalizace Tvrdkov
08.02.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SOR
25.10.2022 Smlouva o dílo - odpočivadlo u vodní nádrže
08.09.2022 Smlouva o dílo - parkoviště Ruda
13.07.2022 Smlouva o dílo - oprava chodníku Tvrdkov
21.12.2021 Smlouva o dílo - montáž pergoly u obecního domu
20.10.2021 Smlouva o poskytnutí poradenské služby
14.09.2021 Smlouva o dílo - výsadba zeleně