Úřední deska

Obec Suchov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.01.2023 Registr práv a povinností - Sdělení o registraci změny agendy
23.01.2023 Kontakt pro nahlášení žádosti o přenosnou volební skříňku
23.01.2023 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
14.01.2023 Volby prezidenta České republiky 2023-Výsledky hlasování
12.01.2023 Informace o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly
10.01.2023 31.01.2024 Rozpočet na rok 2023 DSO Mikroregion Horňácko
03.01.2023 Výzva ke zveřejnění právního předpisu
03.01.2023 Oznámení Ministerstva vnitra, odbor všeobecné správy
29.12.2022 Výpočet stočného a vodného pro rok 2023
28.12.2022 Volby prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR