Úřední deska

Obec Suchov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.02.2022 31.12.2023 ÚZSVM- Seznam s daty nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků k 1.2.2022
25.02.2022 DSO MR Horňácko - Schválené rozpočtové opatření č.1/2022
24.02.2022 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV obce Suchov č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
19.01.2022 19.01.2025 Dodatek č.2 ke Smlouvě o zápůjčce (půjčce)
10.01.2022 Výpočet stočného a vodného pro rok 2022
10.01.2022 Poskytnutí informace dle zákona č.103/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
04.01.2022 Záměr pachtu části pozemků
04.01.2022 Záměr prodeje části pozemku p.č.5028/3.
27.12.2021 Schválený rozpočet Lesy Suchov p.o. na rok 2022
27.12.2021 Schválený rozpočet obce Suchov na rok 2022