Úřední deska

Obec Suchov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.08.2023 18.10.2023 Návrh - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
20.12.2022 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
04.11.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
24.02.2022 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV obce Suchov č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
22.11.2021 Obecně závazná vyhláška obce Suchov č.1/2021
10.03.2020 31.12.2023 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanýmí vlastníky