Úřední deska

Obec Suchov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.01.2023 Volby prezidenta ČR - Výsledky hlasování
25.01.2023 Rozpočtové opatření č. 11/2022 obce Suchov
23.01.2023 Registr práv a povinností - Sdělení o registraci změny agendy
23.01.2023 Kontakt pro nahlášení žádosti o přenosnou volební skříňku
23.01.2023 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
14.01.2023 Volby prezidenta České republiky 2023-Výsledky hlasování
12.01.2023 Informace o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly
10.01.2023 31.01.2024 Rozpočet na rok 2023 DSO Mikroregion Horňácko
03.01.2023 Výzva ke zveřejnění právního předpisu
03.01.2023 Oznámení Ministerstva vnitra, odbor všeobecné správy