Úřední deska

Obec Suchov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.02.2024 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2024
08.08.2023 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
15.02.2023 Spolufinancování sociálních služeb v roce 2023
25.03.2022 30.03.2025 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2022
19.01.2022 19.01.2025 Dodatek č.2 ke Smlouvě o zápůjčce (půjčce)
13.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávávní přestupků