Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
16.01.2023 Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž - Oznámení o vyhlášení revize katastru
20.12.2022 Rozpočet obce Roštín na rok 2023
03.11.2022 Ministerstvo zemědělství ČR - Opatření obecné povahy 1/2022
09.06.2022 Publicita - dotace 2022 - Zlínský kraj - Obec Roštín /JSDHO/
19.10.2021 Obec Roštín - Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
04.06.2020 Řád veřejného pohřebiště obce Roštín
25.03.2020 HZS Zlínský kraj - speciální stránky HZS ČR
05.03.2020 Publicita - Zlepšení nakládání s odpady v obci Roštín
13.12.2019 Publicita - Pořízení domácích kompostérů pro obec Roštín