Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
19.10.2021 Obec Roštín - Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
19.10.2021 Obec Roštín - Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
07.07.2021 Obecně závazná vyhláška obce Roštín č. 2/2021 - zrušující Obecně závaznou vyhlášku obce Roštín č.1/2021 o poplatku z pobytu