Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
03.01.2022 Obec Roštín - Ceník tepelné energie pro rok 2022
20.12.2021 Finanční úřad pro Zlínský kraj - informace pro přiznání daně z nemovitých věcí
09.12.2021 VaK Kroměříž, a.s. - Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2022
09.09.2021 Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - obec Roštín
05.03.2020 Publicita - Zlepšení nakládání s odpady v obci Roštín