Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
09.06.2022 Publicita - dotace 2022 - Zlínský kraj - Obec Roštín /JSDHO/
05.03.2020 Publicita - Zlepšení nakládání s odpady v obci Roštín