Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
05.12.2022 Město Kroměříž - Veřejná vyhláška - omezení dopravy, značení Obec Roštín vz VÝDOZ
05.12.2022 Město Kroměříž - Veřejná vyhláška - 161 DZ ÚDRŽBA silnic II. a III. třídy SÚS KM 2023
23.11.2022 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod platná pro rok 2023
22.11.2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - desatero úspor energií
09.11.2022 EG.D, a.s. oznámení - OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ A OM
09.11.2022 Ministerstvo vnitra ČR - informace o datových schránkách platných od 1. 1. 2023
03.11.2022 64 UZ RALLY KROMĚŘÍŽ 2022 Multi-S Racing vz Mana DZ
03.11.2022 Ministerstvo zemědělství ČR - Opatření obecné povahy 1/2022
27.09.2022 Ministerstvo spravedlnosti ČR - Milostivé léto II
31.08.2022 Katastrální úřad - Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 - nedostatečně identifikovaní vlastníci