Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
06.03.2023 Základní škola a Mateřská škola Roštín, p.o. - nabídka pracovního místa
06.03.2023 Obec Roštín - upozornění na omezení připojování k centrálnímu topení
23.02.2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
22.02.2023 31.03.2023 Ředitelství silnic Zlínského kraje - Upozornění
16.01.2023 Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž - Oznámení o vyhlášení revize katastru
02.01.2023 Výroční zpráva o poskytování informací dle z. 106/1999 za rok 2022
05.12.2022 Město Kroměříž - Veřejná vyhláška - omezení dopravy, značení Obec Roštín vz VÝDOZ
05.12.2022 Město Kroměříž - Veřejná vyhláška - 161 DZ ÚDRŽBA silnic II. a III. třídy SÚS KM 2023
22.11.2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - desatero úspor energií
09.11.2022 EG.D, a.s. oznámení - OZNÁMENÍ O OŘEZU DŘEVIN PRO VLASTNÍKY POZEMKŮ A OM