Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.02.2024 11.03.2024 Omnis Olomouc - Veletrh úspor
22.02.2024 Ředitelství silnic Zlínského kraje - Výzva - dřeviny v blízkosti silnic II. a III. třídy
22.02.2024 20.03.2024 EGD - Bunč - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
08.02.2024 Vyhláška o nalezené věci - hrobová zařízení
02.01.2024 Obec Roštín - Ceník tepelné energie pro rok 2024
02.01.2024 Výroční zpráva o poskytování informací dle z. 106/1999 za rok 2023
20.12.2023 Souhrnný výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Roštín dne 14.12.2023
20.12.2023 Vodovody a kanalizace, a.s. Kroměříž - Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2024
18.12.2023 Rozpočet obce Roštín na rok 2024
18.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Roštín na roky 2025 - 2027