Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
01.06.2020 Návrh - Závěrečný účet DSO Koryčansko-Zdounecko za rok 2019
01.06.2020 25.06.2020 Návrh - Závěrečný účet obce Roštín za rok 2019
12.05.2020 Sbírka zákonů ČR 86/2020, 87/2020
07.05.2020 Sbírky zákonů č. 83, 84, 85.
05.05.2020 Vláda ČR - opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR
04.05.2020 31.12.2020 Rozpočtová opatření č.4
27.04.2020 Vláda ČR - opatření obecné povahy - vnitřní ochrana hranic
24.04.2020 Vláda ČR - Sbírka zákonů 70/2020 - Mimořádná opatření - stav nouze
21.04.2020 Sbírka zákonů ČR - částka 65
21.04.2020 Sbírka zákonů ČR - částka 66