Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.07.2024 Památná lípa u Roštína - Hlasujte pro strom roku 2024
21.07.2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů 2024
17.07.2024 INFORMACE K UZAVÍRCE KOMUNIKACE SILNICE II/432 ROŠTÍN - CETECHOVICE OD 12. 8. - 31. 10. 2024
25.06.2024 Souhrnný výpis usnesení ze VII. zasedání zastupitelstva
24.06.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření č. 5/2024
21.06.2024 30.07.2024 Zlínský kraj, odbor územního plánování a stavebního dozoru - veřejná vyhláška A3 ZÚR ZK
21.06.2024 Závěrečný účet obce Roštín za rok 2023
28.05.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření č. 4/2024
15.05.2024 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2023
12.04.2024 31.12.2024 Rozpočtové opatření č. 3_2024