Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.02.2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně určitě označeni vlastníci pozemků - aktualizace k 1.2.2020
12.02.2020 28.02.2020 Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka
12.02.2020 28.02.2020 Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka
08.01.2020 Výroční zpráva za rok 2019 podle z. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím