Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž - Oznámení o vyhlášení revize katastru

Ostatní


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 16.01.2023

« Ostatní