Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
29.07.2020 31.12.2020 Opatření obecné povahy
08.07.2020 11.08.2020 Exekutorský úřad Brno
29.06.2020 Závěrečný účet obce za rok 2019
19.06.2020 Závěrečný účet za rok 2019 - DSO Zdounky
08.06.2020 31.12.2020 Rozpočtová opatření č. 5_2020
05.06.2020 Exekutorský úřad Prostějov
05.06.2020 Vláda ČR - usnesení č.606 o dočasné ochraně hranic
04.06.2020 Řád veřejného pohřebiště obce Roštín
01.06.2020 Návrh - Závěrečný účet DSO Koryčansko-Zdounecko za rok 2019
12.05.2020 Sbírka zákonů ČR 86/2020, 87/2020