Úřední deska

Obec Patokryje

obec pro život

Záměr pronájmu nebytového prostoru v č.p. 138 za účelem provozování restaurace

Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 06.04.2023
  • 24.04.2023

« Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce