Úřední deska

Obec Krompach

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 30.01.2019

« Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím