Úřední deska

Obec Věrovany

ÚZSVM - aktualizované pozemky 2020 Obec Věrovany (seznam NIV - k datu 1.2.2020)

Cizí subjekty


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 03.03.2020

« Cizí subjekty