Úřední deska

Obec Suchov

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
10.01.2022 Výpočet stočného a vodného pro rok 2022
10.01.2022 Poskytnutí informace dle zákona č.103/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
04.01.2022 Záměr pachtu části pozemků
04.01.2022 Záměr prodeje části pozemku p.č.5028/3.
27.12.2021 Schválený rozpočet Lesy Suchov p.o. na rok 2022
27.12.2021 Schválený rozpočet obce Suchov na rok 2022
30.11.2021 Návrh rozpočtu 2022 DSO Mikroregion Horňácko
30.11.2021 Návrh rozpočtového opatření č.2/2021- DSO MR Horňácko
30.11.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 - Obec Suchov
22.11.2021 Obecně závazná vyhláška obce Suchov č.1/2021