Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
18.12.2020 Rozpočet obce Roštín na rok 2021
04.06.2020 Řád veřejného pohřebiště obce Roštín
25.03.2020 HZS Zlínský kraj - speciální stránky HZS ČR
05.03.2020 Publicita - Zlepšení nakládání s odpady v obci Roštín
13.12.2019 Publicita - Pořízení domácích kompostérů pro obec Roštín