Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.12.2018 181213 MěÚ Šumperk SDSH, Veřejná vyhláška, OOP - Stanovení místní úpravy provozu na silnici III 3696 Přemyslov
13.12.2018 181213 AOPK ČR, Veřejná vyhláška - Návrh Opatření obecné povahy č1 - výjimky pro činnosti v chráněné přírodě
03.12.2018 Žádost o zveřejnění veřejnou vyhláškou
08.08.2018 180808 MěÚ Šumperk životní prostředí - VV OOP Zákaz nakládání s povrchovými vodami na území ORP