Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.08.2018 180814 KrÚ Ol kraje OSRK, Veřejná vyhláška, Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad Územního Rozvoje Ol. kraje
08.08.2018 180808 MěÚ Šumperk životní prostředí - VV OOP Zákaz nakládání s povrchovými vodami na území ORP
31.07.2018 180731 MěÚ Šumperk VV Nařízení města Šumperka 4_2018 Vyhlášení záměru zadat zpracování LHO