Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
10.04.2019 190410 KÚ OlKr OŽPaZ Veřejná vyhláška, Návrh OOP, Bobr evropský - výjimka ze zákazu -prodloužení platnosti povolení
04.04.2019 190404 MZ ČR VV Opatření obecné povahy - opatření odchylná od § 31, 32 a 33 lesního zákona