Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.07.2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: Žádost o umístění stavby
17.07.2019 rozhodnutí o umístění stavby: "Loučná nad Desnou - Filipová, vodovod"
21.06.2019 190621 Svazek obcí údolí Desné - Schválený - Závěrečný účet SOÚD k 31 12 2018 - zveřejnění
17.04.2019 190417 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 3/2019 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou
16.04.2019 190416 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2/2019 TJ Spartak Loučná nad Desnou z.s.
16.04.2019 190416 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 8/2019 Lukáš Petr
16.04.2019 190416 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 9/2019 Klub seniorů Loučná nad Desnou
15.04.2019 190415 Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci - Poskytovatel Obec Loučná nad Desnou, Příjemce ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou,p.o.
04.04.2019 190404 MZ ČR VV Opatření obecné povahy - opatření odchylná od § 31, 32 a 33 lesního zákona
20.12.2018 181220 Svazek obcí údolí Desné, Schválený rozpočet 2019 - Zveřejnění na úřední desce