Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
27.11.2020 201127 Obec Loučná nad Desnou - Návrh rozpočtu obce Loučná nad Desnou na rok 2021 - zveřejnění před projednáním
26.11.2020 Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem obce - zřízení věcného břemene, dohoda o umístění stavby
26.11.2020 Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem obce - adresný záměr - pacht rybníka p. č. 701 v k. ú. Kociánov
18.11.2020 201118 Svazek obcí údolí Desné - Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na rok 2021 - zveřejnění
18.11.2020 201118 ČEZ Distribuce a s - Plánovaná odstávka elektrické energie 8.12. 2020 Kociánov, Loučná nD, Rejhotice
14.11.2020 201114 ČEZ Distribuce a.s. - Plánovaná odstávka elektrické energie 4.12. 2020 Rejhotice
13.11.2020 201113 ČEZ Distribuce - Plánovaná odstávka elektrické energie 3.12. Filipová Rejhotice
13.11.2020 201113 Obec Loučná nad Desnou - Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2020, o regulaci užívání zábavní pyrotechniky
13.11.2020 201113 Obec Loučná nad Desnou - Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2020, o nočním klidu
13.11.2020 201113 Obec Loučná nad Desnou - Nařízení obce č. 2/2020 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje