Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.06.2020 200625 UZSVM Vyhlášení aukce na pozemky 622 623 626_1 ku Rejhotice - zveřejnění aukční vyhlášky na úřední desce obce
23.06.2020 Informace o záměru nakládat s nemovitým majektem obce a výzva k předložení nabídek - nebytový prostor v Penzionu pro seniory
22.06.2020 200622 ČEZ Distribuce - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Přemyslov 10.7.2020 če172 a p.č. 198/9
16.04.2020 200416 SOÚ Desné - Návrh - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2019 - zveřejnění na úřední desce obce
09.04.2020 200409 MZE Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - ustanovení odchylná od lesního zákona - těžba - kůrovec
13.03.2020 200312 Vláda ČR Vyhlášení nouzového stavu na území ČR - usnesení vlády ve sb.30 a 31/2020
06.03.2020 200306 Svazek obcí údolí Desné, Rozpočtové opatření č. 1/2020 - ke zveřejnění
08.01.2020 200108 Svazek obcí údolí Desné - Schválený rozpočet na rok 2020 ke zveřejnění
13.12.2019 191213 Obec Loučná nad Desnou - Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
17.04.2019 190417 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Loučná nad Desnou 5/2019 Rodiče děten při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou