Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.09.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Krajských zastupitelstev
17.09.2020 200917 ČEZ Distribuce a.s. Upozornění - Výzva - k provedení ořezu a okleštění stromoví kolem elektrického vedení
16.09.2020 Oznámení o změně sídla volebního okrsku č.2
14.09.2020 200914 ČEZ Distribuce a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Rejhotice 30.9.2020 pozemek pč 1510/41
11.09.2020 200911 Obec Loučná nad Desnou - Rozpočtové opatření č. 3/2020 - zveřejnění
11.09.2020 Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem obce - zřízení věcného břemene, právo stavby, budoucí služebnost
09.09.2020 200909 Svazek obcí údolí Desné, Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020 - zveřejnění
04.09.2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
20.08.2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Krajských zastupitelstev
18.08.2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků