Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.09.2018 180913 Obec Loučná nad Desnou - Informace o záměru nakládat s majetkem - právo stavby
07.09.2018 180907 Obec Loučná nad desnou Informace o záměru nakládat s majetkem obce - pacht, právo stavby a budoucí břemeno
07.09.2018 180907 ČEZ Distribuce a.s. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
04.09.2018 180904 MěÚ Šumperk doprava VV OOP PÚP na PK Oprava železničního přejezdu na III_4504 s využitím III_4502 k objízdné trase
28.08.2018 180828 Rozpočtové opatření č. 5 / 2018
17.08.2018 Oznámení o jmenování zapisovatelů do voleb zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR
17.08.2018 Oznámení o dni a konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR
14.08.2018 180814 KrÚ Ol kraje OSRK, Veřejná vyhláška, Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad Územního Rozvoje Ol. kraje
08.08.2018 180808 MěÚ Šumperk životní prostředí - VV OOP Zákaz nakládání s povrchovými vodami na území ORP
30.07.2018 180730 Rozpočtové opatření č. 4 / 2018