Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
05.11.2019 191105 MěÚ Šumperk, výstavba, Územní rozhodnutí - "Zemní kabelové vedení NN - Kociánov"
05.11.2019 191105 MěÚ Šumperk SDSH DP, Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o zrušení železničních přejezdů P9172 a P9181
01.11.2019 191101 KrÚ Olomouckého kraje, Veřejná vyhláška - OOP Aktualizace ZUR OK č. 2a
01.11.2019 191011 Exekutorský úřad Praha, Opakovaná dražební vyhláška -p. Hrachovina O., pč 194_3 ku Rejhotice
14.10.2019 191014 Státní pozemkový úřad - Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu pozemků §20 - k.ú. Filipová
27.09.2019 190919 ČEZ Distribuce - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
03.09.2019 190903 MZ ČR, VV OOP, opatření odchylná od lesního zákona - doplnění OOP z 3 4 2019
21.06.2019 190621 Svazek obcí údolí Desné - Schválený - Závěrečný účet SOÚD k 31 12 2018 - zveřejnění
17.04.2019 190417 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Loučná nad Desnou 5/2019 Rodiče děten při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
17.04.2019 190417 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 3/2019 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou