Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.09.2019 190913 Obec Loučná nad Desnou, Zveřejnění záměru obce, prodej pč 170/1 kú Filipová, výzva k předložení nabídek
09.09.2019 190909 UZSVM, Oznámení o výběrovém řízení s aukcí, pozemky 622, 623, 626/1 ku Rejhotice
09.09.2019 190909 Obec Loučná nad Desnou, Informace o záměru nakládat s majetkem obce - prodej, pacht, právo stavby, budoucí břemeno 09 2019
03.09.2019 190903 Ex úřad Olomouc, Dražební vyhláška, pozemek pč 550_2 ku Rej, STRONG WOOD -elektronická dražba 2. kolo
03.09.2019 190903 MZ ČR, VV OOP, opatření odchylná od lesního zákona - doplnění OOP z 3 4 2019
21.06.2019 190621 Svazek obcí údolí Desné - Schválený - Závěrečný účet SOÚD k 31 12 2018 - zveřejnění
17.04.2019 190417 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 3/2019 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou
16.04.2019 190416 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2/2019 TJ Spartak Loučná nad Desnou z.s.
16.04.2019 190416 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 8/2019 Lukáš Petr
16.04.2019 190416 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 9/2019 Klub seniorů Loučná nad Desnou