Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
24.01.2020 Sdělení - aktuální nákazová situace týkající se ptačí chřipky
23.01.2020 200123 ČEZ Distribuce a.s. Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Filipová 11.2.2020
23.01.2020 200123 KrÚ Ol Kraje ODSH, Veřejná vyhláška, OOP, Stanovení přechodné úpravy provozu - pro údržbu přejezdů na I/44 a I/11 na rok 2020
17.01.2020 200117 Obec Loučná nad Desnou - Informace o záměru nakládat s majetkem obce-prodeje, břemena
08.01.2020 200108 MěÚ Šumperk SDSH, Rozhodnutí o zrušení železničních přejezdů P9172 a P9181 na žel trati 293 Šumperk - Kouty nad Desnou
08.01.2020 200108 MěÚ Šumperk - Výstavba - Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Rodinné domy Loučná nad Desnou- 16 RD - veřejná vyhláška
08.01.2020 200108 Svazek obcí údolí Desné - Schválený rozpočet na rok 2020 ke zveřejnění
13.12.2019 191213 Obec Loučná nad Desnou - Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
03.09.2019 190903 MZ ČR, VV OOP, opatření odchylná od lesního zákona - doplnění OOP z 3 4 2019
21.06.2019 190621 Svazek obcí údolí Desné - Schválený - Závěrečný účet SOÚD k 31 12 2018 - zveřejnění