Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.07.2020 200714 Svazek obcí údolí Desné - Rozpočtové opatření č. 3/2020 - oznámení o zveřejnění
08.07.2020 200708 Obec Loučná nad Desnou, Rozpočtové opatření č. 1/2020 - zveřejnění
29.06.2020 200629 Obec Loučná nad Desnou, Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou k 31.12.2019 - zveřejnění po projednání
29.06.2020 200629 Svazek obcí údolí Desné, Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na období 2021 - 2025
16.04.2020 200416 SOÚ Desné - Návrh - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2019 - zveřejnění na úřední desce obce
06.03.2020 200306 Svazek obcí údolí Desné, Rozpočtové opatření č. 1/2020 - ke zveřejnění
08.01.2020 200108 Svazek obcí údolí Desné - Schválený rozpočet na rok 2020 ke zveřejnění
13.12.2019 191213 Obec Loučná nad Desnou - Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
15.04.2019 190415 Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci - Poskytovatel Obec Loučná nad Desnou, Příjemce ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou,p.o.