Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
08.01.2020 200108 Svazek obcí údolí Desné - Schválený rozpočet na rok 2020 ke zveřejnění
13.12.2019 191213 Obec Loučná nad Desnou - Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
21.06.2019 190621 Svazek obcí údolí Desné - Schválený - Závěrečný účet SOÚD k 31 12 2018 - zveřejnění
15.04.2019 190415 Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci - Poskytovatel Obec Loučná nad Desnou, Příjemce ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou,p.o.