Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.06.2019 190621 Svazek obcí údolí Desné - Schválený - Závěrečný účet SOÚD k 31 12 2018 - zveřejnění
15.04.2019 190415 Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci - Poskytovatel Obec Loučná nad Desnou, Příjemce ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou,p.o.
03.04.2019 190403 Obec Loučná nad Desnou - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 s přílohami - vyvěšení na úř. desku
20.12.2018 181220 Svazek obcí údolí Desné, Schválený rozpočet 2019 - Zveřejnění na úřední desce