Úřední deska

Obec Loučná nad Desnou

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
27.07.2020 200727 KrÚ MSK, úpasř, Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 ZUR MSK
24.06.2020 200623 Svazek obcí údolí Desné, Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2019 - zveřejnění na úřední desce
06.03.2020 200306 Svazek obcí údolí Desné, Rozpočtové opatření č 2_2020 - ke zveřejnění
25.05.2018 180525 Obec Loučná nad Desnou - Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů