Úřední deska

Obec Borová

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.06.2018 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, zadávací dokumentace - Oprava přípojky splaškové kanalizace k bytovým jednotkám