Úřední deska

Obec Borová

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
24.05.2017 09.06.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MÚ Chrudim
17.05.2017 27.05.2017 Pozvánka na schůzku s občany na téma "Odkanalizování obcí Borová a Oldřiš"
15.05.2017 05.06.2017 Návrh závěrečného útu za rok 2016 - SO AZASS
15.05.2017 31.05.2017 Pozvánka na valné shromáždění Mikroregionu Poličsko s přílohami
15.05.2017 31.05.2017 Pozvánka na valnou hromadu KSM s přílohami
15.05.2017 14.06.2017 Veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení "Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová"
03.05.2017 03.07.2017 Nabídka pozemků k pronájmu
02.05.2017 26.05.2017 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné – kalendářní rok 2016
23.03.2017 31.03.2018 Dobrovolné svazky obcí a měst – povinně zveřejňované údaje
23.03.2017 31.03.2018 Informace o zveřejnění rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu – SO AZASS Polička