Úřední deska

Obec Borová

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
24.05.2022 Záměr směny pozemků - 666/1, 1131/16, 1131/20, 1131/22, 1953/1, 2107/2, 2107/3, 2107/3, 2107/6 a č. 2006/2
23.05.2022 Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko
23.05.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ra rok 2021 - DSO Mikroregion Poličsko
23.05.2022 Závěrečný účet za rok 2021 svazku obcí Mikroregion Poličsko
23.05.2022 Pozvánka - Valná hromada svazku obcí Kraje Smetany a Martinů
23.05.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 DSO Kraj Smetany a Martinů
23.05.2022 Závěrečný účet za rok 2021 svazku Kraj Smetany a Martinů
20.05.2022 Pozvánka na členskou schůzi DSO Oldřiš-Borová 1.6.2022
19.05.2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení-I/34 Borová průtah, OŽK, SO 101 Komunikace
17.05.2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021 DSO Svazek obcí AZASS