Úřední deska

Obec Borová

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.06.2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
12.06.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - ZSO Borovsko
12.06.2019 Návrh závěrečného účtu ZSO Borovsko za rok 2018
10.06.2019 Informace o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí AZASS
05.06.2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/357 - Merida Cy
23.05.2019 Dražební vyhláška (o elektronické dražbě)
22.05.2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
15.04.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
15.04.2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018 - OBEC Borová
27.03.2019 Schválený rozpočet na rok 2019 - OBEC BOROVÁ