Úřední deska

Obec Borová

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
14.11.2017 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace - "Oprava hřbitovních zdí v obci Borová"
14.11.2017 Pozvánka na členskou schůzi AZASS Polička
14.11.2017 Pozvánka na jednání valné hromady Kraje Smetany a Martinů
14.11.2017 Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko
14.11.2017 Pozvání na valnou hromadu Kraje Smetany a Martinů
08.11.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
02.11.2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017
01.11.2017 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
24.10.2017 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (zpeněžnění majetku zařazeného do likvidační podstaty v rámci likvidace dědictví)
25.09.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů