Úřední deska

Obec Borová

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
09.09.2019 Vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
05.09.2019 Výzva k podání nabídky - oprava služebního bytu v obci Borová
02.09.2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
02.09.2019 Opatření obecné povahy
13.08.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
05.08.2019 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba
12.07.2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018 - ZSO Borovsko
04.07.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2019 - ŘKF Borová
02.07.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
26.06.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019