Úřední deska

Obec Borová

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
05.06.2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/357 - Merida Cy
23.05.2019 Dražební vyhláška (o elektronické dražbě)
22.05.2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí