Úřední deska

Obec Borová

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů