Úřední deska

Obec Borová

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
04.07.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2019 - ŘKF Borová
21.10.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Mikroregion Poličsko
03.08.2016 Smlouva o zápůjčce č. 1/2016 - ŘKF Borová
24.07.2016 Smlouva o zápůjčce č. 2/2016 - FS ČCE Borová