Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
23.05.2019 11.06.2019 85/2019, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici odborný referent odboru sociálního, vnitřních věcí a kultury
21.05.2019 07.06.2019 84/2019, Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Stavební úpravy a změna úžívání objektu na parcele č. st. 145, k.ú. Doloplazy" (změna užívání stavby)
17.05.2019 03.06.2019 83/2019, Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy "Výjimka povolená tímto opatřením platí po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření"
15.05.2019 20.06.2022 82/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Dechovým osrchestrem ZUŠ Němčice nad Hanou, z.s.
14.05.2019 02.01.2020 81/2018, Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
10.05.2019 02.06.2022 80/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a SH ČMS SDH Němčice nad Hanou
09.05.2019 27.05.2019 79/2019, Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Stavební úpravy a nádvoří obytná přístavba" na pozemcích st. p. 145, parc. č. 76/2, 76/8 v k.ú. Pavlovice u Kojetína
09.05.2019 27.05.2019 78/2019, Oznámení pro voliče o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
30.04.2019 02.01.2020 74/2019, Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019
30.04.2019 02.01.2020 73/2019, Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019