Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.02.2020 09.03.2020 23/2020, Oznámeni o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - místní úprava provozu na pozemních komunikacích v Němčicích nad Hanou
20.02.2020 02.03.2020 22/2020, Výlukový jízdní řád železniční dopravy na trati č. 300 Brno - Přerov ve dnech od 26.2. do 28.2. 2020
20.02.2020 04.01.2021 21/2020, Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020
18.02.2020 05.03.2020 20/2020, Výroční zpráva o poskytnutí informací za kalendářní rok 2019, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12.02.2020 26.02.2020 18/2020, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici referent/referentka životního prostředí Městského úřadu Němčice nad Hanou
12.02.2020 26.02.2020 17/2020, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Němčice nad Hanou
12.02.2020 28.02.2020 19/2020, Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.02.2020 od 7:30 do 15:30 hodin v ulici Hliník (včetně areálu střelnice) města Němčice nad Hanou
07.02.2020 04.01.2021 16/2020, Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020
07.02.2020 04.01.2021 15/2020, Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
06.02.2020 24.02.2020 14/2020, Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3672/7 nacházející se v k.ú. Němčice nad Hanou (nově vznikající pozemky: 1. pozemek o výměře 95 m², 2. pozemek o výměře 73 m²)