Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
06.05.2021 24.05.2021 35/2021, Obecně závazná vyhláška města Němčice nad Hanou č.1/2021, o místním poplatku z pobytu
04.05.2021 34/2021, Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2020
03.05.2021 19.05.2021 33/2021, Záměr prodeje pozemků parc.č. 3672/14 o celkové výměře 248m², parc.č. 3672/21 o celkové výměře 112m², parc.č. 3672/26 o celkové výměře 100m², parc.č. 3672/27 o celkové výměře 181m², parc.č. 3672/30 o celkové výměře 192m², parc.č. 3672/36 o celkové výměře 269m², parc.č. 3672/39 o celkové výměře 300m² a parc.č. 3672/48 o celkové výměře 131m², za cenu 120,- Kč/m² + platná DPH, z majetku města Němčice nad Hanou, v .k.ú. Němčice nad Hanou, nacházející se na ulici Šafaříkova.
03.05.2021 19.05.2021 32/2021, Adresný záměr prodeje části pozemku parc. č. 3672/7, ostatní plocha, nově vznikající pozemek parc.č. 3672/58 o výměře 70m² za částku 120 ,- Kč/m² + platná sazba DPH 21 %, z majetku města Němčice nad Hanou, v k.ú. Němčice nad Hanou, na ulici Zahradní
03.05.2021 19.05.2021 31/2021, Záměr směnit části pozemků: díl "a" o výměře 4m², díl "b" o výměře 4m², díl "c" o výměře 19m² za část pozemku díl "f" o výměře 2m²
30.04.2021 01.06.2021 30/2021, Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
28.04.2021 31.05.2021 29/2021, Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu "O vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018, 2019"
23.04.2021 10.05.2021 28/2021, Záměr pronájmu pozemků parc.č. 5954 a parc.č. 5939, nacházejících se na tělese staré skládky v k.ú. Němčice nad Hanou, za cenu 13 Kč/m²/rok, které jsou v majetku města Němčice nad Hanou
23.04.2021 27.05.2021 27/2021, Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
21.04.2021 03.01.2022 25/2021, Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021