Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
16.04.2024 02.05.2024 42/2024, Adresný záměr pronájmu pozemků v k.ú. Němčice nad Hanou
12.04.2024 16.05.2024 41/2024, Veřejná vyhláška
11.04.2024 29.04.2024 40/2024, Veřejná vyhláška - rozhodnutí - územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby ,,Veřejné osvětlení v úseku mezi domy č. p. 53 a 226 k nádraží"
10.04.2024 09.05.2024 39/2024, Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7. a 8. června 2024
09.04.2024 25.04.2024 38/2024, Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností - ,,Tištín - lokalita Z3 - Dopravní a technická infrastruktura pro I. a II. etapu výstavby"
08.04.2024 09.05.2024 37/2024, Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
04.04.2024 23.04.2024 36/2024, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení investic a správy majetku města
04.04.2024 35/2024, Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Němčicko za rok 2023
25.03.2024 02.05.2024 34/2024, Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka příspěvkové organizace
07.03.2024 18.04.2024 29/2024, Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o změně č. 1 územního plánu Němčice nad Hanou