Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
18.09.2019 26.09.2019 130/2019, Veřejná vyhláška - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, "Rekonstrukce dvorního přístavku Těšice u Nezamyslic"
12.09.2019 02.01.2020 129/2019, Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2019
09.09.2019 23.09.2019 127/2019, Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
05.09.2019 23.09.2019 126/2019, Záměr prodeje bytu č. 559/21 v bytovém domě čp. 559 p.č. st. 681 zast. pl. a nádvoří spolu s podílem o velikosti 7140/145746 na společných částech bytového domu 559
06.08.2019 02.01.2020 117/2019, Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2019
31.07.2019 02.01.2020 115/2019, Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2019
25.06.2019 01.07.2020 101/2019, Závěrečný účet města Němčice nad Hanou za rok 2018
24.06.2019 02.01.2020 100/2019, Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2019
24.06.2019 02.01.2020 99/2019, Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2019
15.05.2019 20.06.2022 82/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Dechovým osrchestrem ZUŠ Němčice nad Hanou, z.s.