Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
19.11.2019 146/2019, Návrh rozpočtu na rok 2020 - DSO Hanácký venkov
15.11.2019 145/2019, Návrh rozpočtu na rok 2020 - Mikroregion Němčicko
13.11.2019 30.11.2019 144/2019, Záměr pronajmout nebytové prostory, sloužící ke sportovní a kulturní činnosti, budovy Sokolovny Němčice nad Hanou, Sokolská č.p. 421. 798 07 Němčice nad Hanou
13.11.2019 30.11.2019 143/2019, Záměr pronajmout nebytové prostory, sloužící ke sportovní a kulturní činnosti, budovy víceúčelové sportovní haly Němčice nad Hanou - "Suprovka" Tyršova č.p. 651, 798 27 Němčice nad Hanou
06.11.2019 02.01.2020 142/2019, Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2019
22.10.2019 02.01.2020 139/2019, Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2019
18.10.2019 20.11.2019 138/2019, Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
15.10.2019 27.11.2019 136/2019, Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.
30.09.2019 02.01.2020 133/2019, Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2019
30.09.2019 30.09.2022 132/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou, z.s.