Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.07.2021 13.08.2021 57/2021, Adresný záměr prodeje části pozemku parc. č. 163/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, nově vznikající pozemek o výměře 70 m², za částku 120,- Kč/m² + platná sazba DPH 21 %, z majetku města Němčice nad Hanou, v k.ú. Němčice nad Hanou, na ulici Trávnická
26.07.2021 11.08.2021 56/2021, Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
13.07.2021 03.01.2022 55/2021, Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021
02.07.2021 54/2021, Závěrečný účet města Němčice nad Hanou za rok 2020
01.07.2021 03.01.2022 53/2021, Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021
17.06.2021 03.01.2022 50/2021, Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2021
10.05.2021 03.01.2022 37/2021, Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021
21.04.2021 03.01.2022 25/2021, Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021
01.04.2021 03.01.2022 20/2021, Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021
19.03.2021 18/2021, Pravidla rozpočtového provizoria Svazku obcí mikroregionu střední Haná