Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
15.05.2019 20.06.2022 82/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Dechovým osrchestrem ZUŠ Němčice nad Hanou, z.s.
10.05.2019 02.06.2022 80/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a SH ČMS SDH Němčice nad Hanou
05.04.2019 31.12.2022 55/2019, Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení §51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
14.02.2019 30/2019, Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb. - Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
13.02.2019 28/2019, Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Hanácký venkov
13.02.2019 29/2019, Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Němčicko
03.01.2019 03.01.2022 7/2019, Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Němčice nad Hanou na roky 2020 - 2021
17.09.2018 17.09.2021 168/2018, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Němčice nad Hanou a Základní uměleckou školou, příspěvkovou organizací Němčice nad Hanou
25.07.2018 01.01.2024 106/2018, Oznámení - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-2023 Svazku obcí mikroregionu střední Haná
03.01.2018 04.01.2021 3/2018, Střednědobý výhled rozpočtu města Němčice nad Hanou na roky 2019-2020