Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Hlavní stránka

Zasílání novinek

Chcete-li být informováni e-mailem o změnách na této úřední desce:

Novinky RSS kanálem

Tato úřední deska nabízí odběr novinek také prostřednictvím RSS kanálu: Přihlásit odběr.

Co je to RSS kanál?

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.12.2020 02.01.2026 136/2020, Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města Němčice nad Hanou na roky 2022 - 2025
24.11.2020 125/2020, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Němčice nad Hanou na roky 2021 - 2025
28.07.2020 30.12.2022 99/2020, Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy lesního zákona
06.04.2020 31.12.2022 62/2020, Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy lesního zákona
09.01.2020 02.01.2023 3/2020, Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Němčice nad Hanou na rok 2021-2022
10.12.2019 02.01.2023 154/2019, Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
30.09.2019 30.09.2022 132/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou, z.s.
15.05.2019 20.06.2022 82/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Dechovým osrchestrem ZUŠ Němčice nad Hanou, z.s.
10.05.2019 02.06.2022 80/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a SH ČMS SDH Němčice nad Hanou
05.04.2019 31.12.2022 55/2019, Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení §51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů