Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Hlavní stránka

Zasílání novinek

Chcete-li být informováni e-mailem o změnách na této úřední desce:

Novinky RSS kanálem

Tato úřední deska nabízí odběr novinek také prostřednictvím RSS kanálu: Přihlásit odběr.

Co je to RSS kanál?

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.05.2022 30.05.2022 51/2022, Veřejná vyhláška; Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy objektu na pozemku parc. č. st. 12/3
28.04.2022 30.05.2022 44/2022, Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019
25.04.2022 27.05.2022 42/2022, Veřejná vyhláška- informace ke přístupnění hromadného předpisného seznamu daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
15.09.2021 02.01.2023 77/2021, Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
28.07.2020 30.12.2022 99/2020, Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy lesního zákona
06.04.2020 31.12.2022 62/2020, Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy lesního zákona
10.12.2019 02.01.2023 154/2019, Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
05.04.2019 31.12.2022 55/2019, Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení §51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů