Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.07.2020 30.12.2022 99/2020, Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy lesního zákona
06.04.2020 31.12.2022 62/2020, Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy lesního zákona
10.12.2019 02.01.2023 154/2019, Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy ze dne 30.8.2019 se nahrazuje přílohou č.1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
05.04.2019 31.12.2022 55/2019, Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení §51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů