Úřední deska

Město Němčice nad Hanou

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
30.09.2019 30.09.2022 132/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou, z.s.
15.05.2019 20.06.2022 82/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a Dechovým osrchestrem ZUŠ Němčice nad Hanou, z.s.
10.05.2019 02.06.2022 80/2019, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčice nad Hanou a SH ČMS SDH Němčice nad Hanou
17.09.2018 17.09.2021 168/2018, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Němčice nad Hanou a Základní uměleckou školou, příspěvkovou organizací Němčice nad Hanou
14.09.2017 21.09.2020 142/2017, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace mezi městem Němčicenad Hnaou a Římskokatolickou farností Němčice nad Hanou