Úřední deska

Obec Strukov

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
18.09.2018 Rozpočtové opatření č. 6
25.08.2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
21.08.2018 Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků
21.08.2018 Usnesení zastupitelstva obce Strukov
09.08.2018 Volby do zastupitelstva obce Strukov
22.06.2018 Seznam právních předpisů týkajících se voleb
07.06.2018 Vyhlášení voleb prezidentem republiky
07.06.2018 Závěrečný účet obce Strukov za rok 2017
05.06.2018 Rozpočtové opatření č. 5
02.05.2018 Rozpočtová změna č. 4 ze dne 2.5.2018