Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vodovody a kanalizace, a.s. Kroměříž - Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2024

Ostatní


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 20.12.2023

« Ostatní