Úřední deska

Obec Roštín

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24 hodin denně.

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.06.2024 30.07.2024 Zlínský kraj, odbor územního plánování a stavebního dozoru - veřejná vyhláška A3 ZÚR ZK
10.06.2024 26.06.2024 Záměr prodeje pozemku - vyhlášení
15.05.2024 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2023
04.03.2024 Publicita - Obnova soustavy veřejného osvětlení Roštín
01.03.2024 Publicita FVE na budově obecního úřadu Roštín
01.03.2024 Publicita FVE na budově Bioenergetického centra Roštín
02.01.2024 Obec Roštín - Ceník tepelné energie pro rok 2024
02.01.2024 Výroční zpráva o poskytování informací dle z. 106/1999 za rok 2023
20.12.2023 Vodovody a kanalizace, a.s. Kroměříž - Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2024
10.11.2023 Varování MPSV před podvodnými SMS a falešnými doménami - informační leták