Úřední deska

Obec Pohledy

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.09.2021 11.10.2021 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20.09.2021 11.10.2021 Návrh rozpočtu roku 2022
20.09.2021 11.10.2021 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pohledy
16.09.2021 27.10.2021 Vyjádření k uzavírce II/366 Pohledy -Křenov křižovatka s II/368
16.09.2021 02.01.2023 Veřejná vyhláška
13.09.2021 24.09.2021 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů
20.08.2021 20.10.2021 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Pohledy
18.08.2021 28.02.2022 Rozpočtové opatření č. 4 2021
16.08.2021 17.08.2022 Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označení dostatečně určitě v katastru nemovitostí
29.07.2021 30.07.2022 Rozpočtové opatření 3 2021