Úřední deska

Obec Pohledy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
06.04.2018 Rozpočtové opatření číslo 1-2018
23.03.2018 Závěrečný účet obce Pohledy za rok 2017
23.03.2018 23.04.2018 nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr, Krajský pozemkový úřad
19.02.2018 Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti obce Pohledy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
20.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2022 - Obec Pohledy
20.12.2017 Schválený rozpočet - závazné ukazatele na rok 2018 - Obec Pohledy
11.12.2017 Mikroregion Svitavsko - oznámení o zveřejnění
15.12.2016 Požární prevence v roce 2016
19.07.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1-2016
19.07.2016 smlouva o návratné finanční výpomoci 1-2016