Úřední deska

Obec Pohledy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
16.07.2020 16.08.2020 Usnesení k zápisu č. 3 /2020
16.07.2020 17.07.2021 Rozpočtové opatření 2/2020
28.05.2020 29.05.2021 Rozpočtové opatření 1/2020
28.05.2020 Usnesení k zápisu Zastupitelstva obce č. 2/2020
14.05.2020 Návrh závěrečného účtu DSO MIkroregion Svitavsko za rok 2019
13.05.2020 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
05.03.2020 06.03.2021 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
27.02.2020 27.02.2021 Závěrečný účet za rok 2019
03.02.2020 03.02.2021 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Pohledy
19.12.2019 19.12.2020 Oznámení o zveřejnění Mikroregion Svitavsko