Úřední deska

Obec Pohledy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.03.2019 Závěrečný účet za rok 2018
22.03.2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
22.03.2019 07.04.2019 Výpis z usnesení k zápisu 2 2019
22.03.2019 Rozpočtové opatření 1 2019
08.03.2019 Úřad pro zastuoování státu ve věcech majetkových
01.03.2019 01.04.2019 Veřejně prospěšné práce
01.03.2019 01.04.2019 Výzva MAS Svitava
27.02.2019 30.03.2019 Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
28.01.2019 Výroční zpráva za rok 2018
28.01.2019 výše vodné a nájemného pro rok 2019