Úřední deska

Obec Pohledy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
10.10.2018 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Pohledy 1)
08.10.2018 08.11.2018 Opis výsledku hlasování do 1/3 Senátu PČR - 1.kolo
02.10.2018 03.12.2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
02.10.2018 19.10.2018 Veřejná vyhláška - usnesení zastavení řízení (vodovod Pohledy)
01.10.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
24.09.2018 26.11.2018 Nabídka státních pozemků k prodeji - Státní statek Jeneč
19.09.2018 Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Pohledy a volby 1/3 Senátu PČR .
10.09.2018 Rozpočtové opatření číslo 3- 2018
20.08.2018 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků
30.06.2018 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 - Mikroregion Svitavsko