Úřední deska

Obec Pohledy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
13.06.2018 14.07.2018 Usnesení ZO Pohledy č. 2 - 2018
17.05.2018 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Svitavsko za rok 2017 včetně příloh
02.05.2018 02.07.2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
06.04.2018 Rozpočtové opatření číslo 1-2018
23.03.2018 Závěrečný účet obce Pohledy za rok 2017
19.02.2018 Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti obce Pohledy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
20.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2022 - Obec Pohledy
20.12.2017 Schválený rozpočet - závazné ukazatele na rok 2018 - Obec Pohledy
11.12.2017 Mikroregion Svitavsko - oznámení o zveřejnění
15.12.2016 Požární prevence v roce 2016