Úřední deska

Obec Pohledy

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
30.01.2023 15.02.2023 Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pohledy
12.12.2022 13.12.2023 Oznámení o zveřejnění
02.12.2022 03.01.2024 Schválený rozpočet na rok 2023
02.11.2022 02.11.2024 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pohledy - pověření ke vsatupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
07.09.2022 08.02.2023 Rozpočtové opatření 2/2022
26.08.2022 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v KN
29.04.2022 30.04.2023 Rozpočtové opatření č. 1/2022
28.04.2022 28.04.2023 Porovnání položek cen pro vodné a stočné za rok 2021
23.02.2022 24.02.2023 Závěrečný účet za rok 2021
23.02.2022 24.02.2023 Výroční zpráva za rok 2021