Úřední deska

Obec Pohledy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
18.06.2020 19.06.2021 Oznámení o zveřejnění Mikroregion Svitavsko
28.05.2020 29.05.2021 Rozpočtové opatření 1/2020
28.05.2020 Usnesení k zápisu Zastupitelstva obce č. 2/2020
14.05.2020 Návrh závěrečného účtu DSO MIkroregion Svitavsko za rok 2019
13.05.2020 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
05.03.2020 06.03.2021 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
27.02.2020 27.02.2021 Závěrečný účet za rok 2019
03.02.2020 03.02.2021 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Pohledy
19.12.2019 19.12.2020 Oznámení o zveřejnění Mikroregion Svitavsko
04.12.2019 04.12.2020 Strategický rozvojový dokument - proram rozvoje Obce Pohledy