Úřední deska

Obec Pohledy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
01.10.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
19.02.2018 Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti obce Pohledy v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.