Úřední deska

Obec Pohledy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
19.07.2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1-2016
19.07.2016 smlouva o návratné finanční výpomoci 1-2016