Úřední deska

Obec Květná

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
26.02.2024 Návrh rozpočtu na rok 2024 Mateřská škola Květná
21.02.2024 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Květná
08.01.2024 Pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2024
01.09.2022 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
21.02.2022 Střednědobý výhled hospodaření MŠ Květná
18.02.2022 Smlouva o poskytnutí dotace
18.02.2022 Darovací smlouva - finanční dar obci
14.02.2022 Mikroregion Poličsko
11.10.2021 Rozpočtové opatření č. 2
21.07.2021 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova