Úřední deska

Obec Květná

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
29.03.2021 1. fáze otevírání škol a režinových opatření
29.03.2021 Zápis do mateřské školy
04.03.2021 Porovnání položek cen pro vodné a stočné s dosaženou skutečností za kalenářní rok 2020
19.02.2021 Sčítání lidu, domů a bytů - Pardubický kraj
04.01.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2020
04.01.2021 Schválený rozpočet na rok 2021 Základní škola a mateřská škola Květná
21.12.2020 Rozpočtové provizorium na rok 2021
04.09.2020 Rozpočtové opatření č. 1
28.08.2020 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky - Aktualizace č. 3 ZÚR Pk
30.07.2020 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita 2020