Úřední deska

Obec Květná

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
03.11.2022 Opatření obecné povahy
01.09.2022 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
21.02.2022 Střednědobý výhled hospodaření MŠ Květná
18.02.2022 Smlouva o poskytnutí dotace
18.02.2022 Darovací smlouva - finanční dar obci
14.02.2022 Mikroregion Poličsko
11.10.2021 Rozpočtové opatření č. 2
21.07.2021 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
13.04.2021 Schválený rozpočet obce Květná na rok 2021
04.03.2021 Porovnání položek cen pro vodné a stočné s dosaženou skutečností za kalenářní rok 2020