Úřední deska

Obec Květná

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.06.2019 Závěrečný účet 2018 - Vodovody Poličsko
20.05.2019 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
04.04.2019 Opatření obecné povahy
28.12.2018 Rozpočtové provizorium 2019
28.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
05.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Květná
15.09.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
06.08.2018 opatření obecné povahy
25.07.2018 oznámení o zahájení vodoprávního řízení
13.07.2018 Počet volených členů zastupitelstva obce