Úřední deska

Obec Květná

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
30.07.2020 Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ
30.07.2020 Svazek obcí MIKROREGION POLIČSKO
02.06.2020 Schválený rozpočet obce Květná na rok 2020
12.03.2020 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v obci Květná, stav ke dni 1.2.2020
30.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
30.12.2019 Rozpočtové provizorium na rok 2020
30.12.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
30.09.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
02.09.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
08.08.2019 POZOR od 1.1.2020