Úřední deska

Obec Květná

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
01.10.2020 Nařízení KHS Pk č. 3/2020 k vyvěšení na úřední desce
29.09.2020 Informace voličům o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování z motorového vozidla
29.09.2020 Informace voličům o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
29.09.2020 Nařízení č. 1 a 2/2020 Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
17.09.2020 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na PK v obci Květná
17.09.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Pardubického kraje
28.08.2020 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky - Aktualizace č. 3 ZÚR Pk
30.07.2020 Svazek obcí KRAJ SMETANY A MARTINŮ
30.07.2020 Svazek obcí MIKROREGION POLIČSKO
30.07.2020 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita 2020