Úřední deska

Obec Květná

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
02.06.2020 Závěrečný účet SO AZASS 2019
02.06.2020 Závěrečný účet Obce Květná za rok 2019
02.06.2020 Schválený rozpočet obce Květná na rok 2020
25.05.2020 Pozvánka na valné shromáždění, závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2019
25.05.2020 Pozvánka na valnou hromacu, závěrečný účet svatku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2019
25.05.2020 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
12.03.2020 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v obci Květná, stav ke dni 1.2.2020
30.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
30.12.2019 Rozpočtové provizorium na rok 2020
30.12.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019