Úřední deska

Obec Květná

Vyhledávání

Datum vyvěšení Název
17.07.2024 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
24.04.2024 Porovnání položek výpočtu cen pro stočné za kalendářní rok 2023
01.09.2022 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
21.02.2022 Střednědobý výhled hospodaření MŠ Květná
18.02.2022 Smlouva o poskytnutí dotace
18.02.2022 Darovací smlouva - finanční dar obci
14.02.2022 Mikroregion Poličsko
11.10.2021 Rozpočtové opatření č. 2
21.07.2021 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
13.04.2021 Schválený rozpočet obce Květná na rok 2021