Úřední deska

Obec Květná

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
22.09.2021 Pozvánka na jednání Zastupistelstva obce Květná - září
21.09.2021 Oznámení o době místě konání voleb
24.08.2021 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Květná
21.07.2021 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
27.05.2021 Nařízení Města Poličky 1/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
13.04.2021 Schválený rozpočet obce Květná na rok 2021
04.03.2021 Porovnání položek cen pro vodné a stočné s dosaženou skutečností za kalenářní rok 2020
04.01.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2020
04.01.2021 Schválený rozpočet na rok 2021 Základní škola a mateřská škola Květná
21.12.2020 Rozpočtové provizorium na rok 2021