Úřední deska

Obec Květná

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
15.11.2021 Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko, návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého rozpočtového výhledu
15.11.2021 Pozvánka na valnou hromadu KSM, návrh rozpočtu a střednědobý rozpočtový výhled
11.10.2021 Rozpočtové opatření č. 2
21.07.2021 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
13.04.2021 Schválený rozpočet obce Květná na rok 2021
04.03.2021 Porovnání položek cen pro vodné a stočné s dosaženou skutečností za kalenářní rok 2020
04.01.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2020
04.01.2021 Schválený rozpočet na rok 2021 Základní škola a mateřská škola Květná
21.12.2020 Rozpočtové provizorium na rok 2021
04.09.2020 Rozpočtové opatření č. 1