Úřední deska

Obec Květná

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
01.06.2021 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
28.05.2021 Záměr dispozice s majetkem obce Květná
27.05.2021 Nařízení Města Poličky 1/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
13.04.2021 Schválený rozpočet obce Květná na rok 2021
04.03.2021 Porovnání položek cen pro vodné a stočné s dosaženou skutečností za kalenářní rok 2020
19.02.2021 Sčítání lidu, domů a bytů - Pardubický kraj
04.01.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2020
04.01.2021 Schválený rozpočet na rok 2021 Základní škola a mateřská škola Květná
21.12.2020 Rozpočtové provizorium na rok 2021
04.09.2020 Rozpočtové opatření č. 1