Úřední deska

Obec Květná

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Povinně zveřejňované údaje

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí se stavem od 1.8.2022. https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-up-hradec-kralove


Přiložené soubory


  • Datum vyvěšení: 01.09.2022

« Povinně zveřejňované údaje