Úřední deska

Obec Květná

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
21.02.2019 Záměr dispozice
25.07.2018 oznámení o zahájení vodoprávního řízení