Úřední deska

Obec Květná

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
20.12.2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018
25.07.2018 oznámení o zahájení vodoprávního řízení