Úřední deska

Obec Květná

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
04.04.2019 Opatření obecné povahy
25.07.2018 oznámení o zahájení vodoprávního řízení