Úřední deska

Obec Květná

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
28.08.2020 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky - Aktualizace č. 3 ZÚR Pk
30.07.2020 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita 2020
02.07.2020 Schválený rozpočet Základní škola a mateřská škola Květná na rok 2020
02.06.2020 Schválený rozpočet obce Květná na rok 2020
12.03.2020 Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v obci Květná, stav ke dni 1.2.2020
30.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
30.12.2019 Rozpočtové provizorium na rok 2020
30.12.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
30.09.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
02.09.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019