Úřední deska

Obec Koněprusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.11.2019 Směrnice č.1/2019 o stočném
11.11.2019 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.2/2019
11.11.2019 Jednací řád zastupitelstva obce Koněprusy
07.11.2019 Rozpočtové opatření 13/2019 ST/10/2019
30.10.2019 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 7.11.2019 v 19 hod
08.10.2019 Schválené rozpočtové opatření č.12/2019
16.09.2019 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Koněprusy za rok 2019
16.09.2019 Usnesení č.6/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva 5.9.2019
16.09.2019 Zápis č.6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Koněprusy 5.9.2019
16.09.2019 Opatření obecné povahy - lesy