Úřední deska

Obec Koněprusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.04.2019 Rozpočtové opatření č.5/2019
11.04.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
09.04.2019 Informace o počtech a sídelch volebních okrsků
04.04.2019 Zápis ze schůze finančního výboru 20.3.2019
04.04.2019 Zápis ze schůze kulturního výboru 1.4.2019
04.04.2019 Zápis ze schůze stavebního výboru 26.3.2019
29.03.2019 Usnesení č.2/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Koněprusy 21.3.2019
29.03.2019 Zápis č.2/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Koněprusy
26.03.2019 vyjádření k námitkám a připomínkám 1. změna ÚP
26.03.2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise