Úřední deska

Obec Koněprusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.05.2020 Řád veřejného pohřebiště Obce Koněprusy
25.05.2020 Obecně závázná vyhláška obce Koněprusy č. 1/2020
19.05.2020 Návrh rozpočtového opatření č.3/2020
04.05.2020 Návrh - účetní závěrka obce - rok 2019
27.04.2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
16.03.2020 Omezení provozu OÚ Koněprusy
16.03.2020 Zákaz volného pohybu osob na území ČR
09.03.2020 Usnesení č. 3/2020 z veřejného zasedání 27.2.2020
09.03.2020 Zápis č.3/2020 z veřejného zasedání 27.2.2020
29.01.2020 Usnesení č.2/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva 23.1.2020