Úřední deska

Obec Koněprusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.10.2018 Rozpočtové opatření č.9/2018 ST/8/2018
17.10.2018 Zápis z veřejného zasedání č.4/2018 ze dne 2.10.2018
17.10.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
05.10.2018 Usnesení č.4/2018 z veřejného zasedání 2.10.2018
04.10.2018 Povolení kácení dřevin mimo les - lípa p.č. 675
04.10.2018 Žádost o připojení na místní komunikaci
19.09.2018 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 2. 10. 2018
18.09.2018 Rozpočtové opatření č.8/2018 - ST/7/2018
13.09.2018 Oznámení o době a místě konání voleb
13.09.2018 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Koněprusy za rok 2018