Úřední deska

Obec Koněprusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
01.10.2020 Sdělení k žádosti o posouzení dopravního značení - obec Koněprusy
17.09.2020 Oznámení o konání voleb do Zastupitelstva krajů 2.-3.10.2020
17.09.2020 Dílčí přezkoumání hospodaření obce Koněprusy
16.09.2020 Výzva k provedení ořezu
07.09.2020 Svolání první zasedání okrskové volební komise
19.08.2020 Požární poplachová směrnice
19.08.2020 Oznámení o zahájení prací
19.08.2020 Řád bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
29.07.2020 Opatření obecné povahy
13.07.2020 Návrh rozpočtového opatření č.4/2020