Úřední deska

Obec Koněprusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
04.12.2017 Informace o počtech a sídlech volebních okrsků
29.11.2017 Návrh rozpočtu 2018
16.11.2017 Oznámení o pozastavení komerčního pronájmu budovy školy
24.10.2017 Info pro občany - povinně zveřejňované informace podle zák 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím
11.10.2017 Obecně závazná vyhláška obce Koněprusy č. 1/2016 o nočním klidu
11.10.2017 Obecně závazná vyhláška obce Koněprusy č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obcí Koněprusy a Bítov
11.10.2017 Obecně závazná vyhláška obce Koněprusy č. 1/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity
11.10.2017 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
11.10.2017 Výběrové řízení malého rozsahu: TDI pro akci Kanalizace a ČOV
10.10.2017 Výběrové řízení: Kanalizace a ČOV Koněprusy