Úřední deska

Obec Koněprusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
08.10.2019 Schválené rozpočtové opatření č.12/2019
03.10.2019 stanovení přechodné úpravy provozu formou OOP: III/11539, 11540 v k.ú. Tmaň - oprava vozovky
03.10.2019 Žádost o zveřejnění upozornění k odstranění stromoví
16.09.2019 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Koněprusy za rok 2019
16.09.2019 Usnesení č.6/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva 5.9.2019
16.09.2019 Zápis č.6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Koněprusy 5.9.2019
16.09.2019 Opatření obecné povahy - lesy
05.09.2019 Schválené rozpočtové opatření č.11/2019
29.08.2019 Oprava - informace o konání zasedání zastupitelstva obce
28.08.2019 Informace o konání zasedání obce 5.9.2019