Úřední deska

Obec Koněprusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
26.05.2020 Usnesení č.4/2020 z veřejného zasedání zastuitelstva obce Koněprusy dne 21.5.2020
25.05.2020 Zápis č.4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Koněprusy
25.05.2020 Řád veřejného pohřebiště Obce Koněprusy
25.05.2020 Obecně závázná vyhláška obce Koněprusy č. 1/2020
20.05.2020 průvodní dopis pro obce - znalostní zkoušky hub
19.05.2020 Návrh rozpočtového opatření č.3/2020
04.05.2020 účetní závěrka obce - rok 2019
27.04.2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
16.03.2020 Omezení provozu OÚ Koněprusy
16.03.2020 Zákaz volného pohybu osob na území ČR