Úřední deska

Obec Koněprusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
26.03.2019 vyjádření k námitkám a připomínkám 1. změna ÚP
28.11.2018 Dokuemntace 1. změny Územního plánu