Úřední deska

Obec Koněprusy

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
17.12.2019 Směrnice č.3/2019 o darech a sociálním programu obce Koněprusy "Obec lidem"
13.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Koněprusy č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Koněprusy a Bítov
11.11.2019 Směrnice č.1/2019 o stočném
11.11.2019 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.2/2019
11.11.2019 Jednací řád zastupitelstva obce Koněprusy