Úřední deska

Obec Koněprusy

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
11.10.2017 Obecně závazná vyhláška obce Koněprusy č. 1/2016 o nočním klidu
11.10.2017 Obecně závazná vyhláška obce Koněprusy č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obcí Koněprusy a Bítov
11.10.2017 Obecně závazná vyhláška obce Koněprusy č. 1/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity
11.10.2017 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.