Úřední deska

Obec Koněprusy

Vyhledávání

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název
25.05.2020 Obecně závázná vyhláška obce Koněprusy č. 1/2020
11.10.2017 Obecně závazná vyhláška obce Koněprusy č. 1/2016 o nočním klidu
11.10.2017 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.